Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Når angsten gir pustevansker

       

Angst gir ofte uttalte fysiske symptomer og ubehag. Kvalmefølelse og pustevansker er blant det som opptrer hyppigst. Det er viktig å forhindre at angsten tar kontroll over pusten.

Angstrelaterte pustevansker gir ulike utslag. Følelsen av å ikke få nok luft og evt. kvelningsfornemmelse forsterker ofte angsten og dermed oppstår en vond sirkel som må brytes. Det finnes enkelte enkle råd som en bør trene på å beherske før angsten rammer.

1. Kontroller at du puster adekvat. Pust inn slik at magen beveger seg utover.

Dersom en puster rolig vil magen bevege seg utover når en puster inn. Sitt rolig i en stol med hendene på magen slik at du kan merke om magen går utover når du puster inn. ( Når en puster inn presses mellomgulvet nedover slik at magen presses ut.)

Det er vanlig ved angst-pusting at magen beveger seg innover eller står i ro samtidig som skuldrene beveger seg oppover. Pust rolig og påse at skuldrene holdes i ro.

2.Tren på å fylle lungene maksimalt.

Pust kraftig inn, hold pusten i 5 sekund og forsøk deretter å trekke pusten ytterligere og hold denne luftmengden i lungene i 5 sekund før en puster ut

3. Finn rolig pusterytme.

Det er vanlig å puste hurtig og overfladisk når angsten merkes. Ved rolig respirasjon skal en bruke like lang tid på å puste inn som tiden det tar å puste ut. Tegn en firkant/ fyrstikk-eske. Pust inn langs langsiden av fyrstikkesken, hold pusten langs kortsiden og pust ut langs langsiden . Dermed blir innpusting og utpusting like lang. Ta en ny pause langs kortsiden før en puster inn på ny.

4. Motvirk hyperventilasjon.

Tanken eller fantasien om luftmangel resulterer i hurtig og overfladisk pust. Dette medfører for kraftig fjerning av co2-innholdet i blod med etterfølgende prikking eller nummenhet rundt munn, sortning for øynene og besvimelsesfølelse. ( Hyperventilering). Dersom dette inntrer må en forsøke å få tilført kroppen mer co2. Dette gjøres lettest ved å puste i en pose slik at en bruker utpustingsluften igjen. Problemet er ikke mangel på oksygen ( en får nok luft) men mangel på Co2. Co2 fjernes ved hurtig og overfladisk respirasjon.

Disse 4 punktene må innøves når en ikke plages av angst slik at en kan ta i bruk puste-teknikken når angsten begynner å påvirke pusten. Normalt pusten en best når en ikke tenker på pusten men ved angstøkning begynner en ubevisst påvirkning av pusten på en negativ måte. Ved pusteteknikk kan en gjenvinne en rolig og ubesværet respirasjon.