Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Kronisk utmattelsessyndrom

       

Kjært barn har mange navn. Utbrenthet er et av dem.

Utbrenthet er mest brukt men mange mener utladet beskriver tilstanden bedre og mer optimistisk. Møtt veggen, utslitthet, nevrasteni, ME, og postviralt syndrom brukes også for å beskrive samme tilstand. Kronisk tretthetssyndrom eller kronisk utmattelsessyndrom er også vanlig brukt

Behandlingsresultatene er lovende. Behandlingen har oftest 3 hovedelementer. Aktivitetsregulerende behandling, kognitiv adferdsterapi og medikamentell behandling med antidepressiva . Kombinasjon av disse 3 elementene har vist best effekt.